Vilkår

ONE DAY or DAY ONE?

Vilkår

Sperrefrist

Sperrefrist for førerkort er en straff samfunnet kan gi ved overtredelse av lovverket. Det behøver nødvendigvis ikke å ha noe med trafikk å gjøre, men også f.eks. promilledom uten kjøring. Det er ikke tillatt å øvelsekjøre med sperrefrist. Er du usikker på om du har sperrefrist? - Kontakt Politiet og spør.

Søknad om førerkort

For hver førerkortklasse du ønsker må det leveres en søknad. Søknad for første førerkort kan gjøres elektronisk på vegvesen.no. Ved utvidelse av førerkort må du levere søknaden direkte hos Statens Vegvesen. Ved førstegangssøknad vil det bli foretatt en vandelssjekk, dette tar som regel 3 til 4 uker. Gyldighet for vandelsattest er 6 måneder. Er søknaden eldre enn dette må Statens Vegvesen informeres på tlf. 02030.

Grunnkursbevis/førerkort/Legitimasjon

Grunnkursbevis og gyldig legitimasjon skal være med under alle kjøretimer og til førerprøven. Dersom du ikke har det med, og vi blir stoppet i kontroll, må du betale timen i sin helhet. Før førerprøven starter må du fremvise aseptabel legitimasjon som viser navnet ditt, fødselsnummer (11 siffer) og bilde. Dette kan f.eks. være pass, bankkort med bilde og postens ID-kort (ikke eldre enn 1.april 2003). Kan du ikke vise gyldig legitimasjon, blir førerprøven din avvist og du må uansett betale for leie av bil. Pass på dette, ta en liten kontroll før du reiser hjemmefra om du har husket alt! 

Optikerattest/Legeattest

Dersom du har svart JA på ett eller flere spørsmål på egenmeldingen i søknadsskjema for førerkort, må du sende optikerattest/legeattest til Statens Vegvesen. Dette må gjøres før du kan bestille førerprøve.

Avbestilling av kjøretime

Avbestilling av time må skje senest kl. 12.00 virkedagen før du skal ha timen. All obligatorisk opplæring må avbestilles senest 5 virkedager før undervisningen er planlagt gjennomført (Unntak er veiledningstimer som regnes som vanlig kjøretime). Ved for sen avbestilling må du betale for timen. Dersom du blir akutt syk vil en legeattest allikevel gi 50% rabatt på betaling. Legeattesten MÅ gjelde eksakt dato da du var syk. Hvis du ikke kom til kjøretime f.eks 13. januar kan du ikke levere en legeattest som beskriver at du har vært syk fra f.eks. 10. januar til 15 januar - Da burde du hatt tid til å gi beskjed i god tid. Legeattest må være oss ihende senest 7 dager f.o.m. dagen for fraværet. 
Mørkedemo: Avbestilles 7 dager før , før kl 12:00
Blir læreren syk skal du som elev informeres så raskt som mulig, og aller helst før klokken 12.00 virkedagen før. Meldinger på facebook og andre sosiale plattformer aksepteres ikke da vi ikke sjekker disse daglig.

For sent til timen

Lærer venter i 20 minutter. Dersom du ikke har kommet regnes timen som "ikke møtt", du vil bli fakturert for timen. Lærer skal forsøke å kontakte deg ved å ringe eller å sende sms. Dersom lærer ikke møter opp vil du få en erstatningstime. Unntak er Force Majeure (Hendelser utenfor vår rekkevidde, eks. naturkatastrofe).

Møteplass og kjøretimens varighet

Start og avslutning av kjøretimen er ved skolens kontor dersom ikke annet er avtalt. En time skal vare i 45 minutter fra du setter deg i bilen til timen er ferdig, såfremt annet ikke er avtalt. Får du avkortning i tiden av uvisse årsaker skal dette erstattes tidsmessig av trafikkskolen. Du må delta i alle timer på obligatoriske kurs for at det skal bli godkjent!

Gratis kjøretime i forbindelse med Trafikalt Grunnkurs

Som vi lover får alle elever som tar trafikalt grunnkurs hos oss en gratis kjøretime. Det eneste kravet vi stiller for å gjennomføre gratistimen er at eleven gjennomfører all opplæring samt førerprøve ved vår skole. Timen blir enten trukket fra i prisen etter endt førerprøve eller planlagt mot slutten av opplæringen. 

Taushetsplikt

De ansatte ved trafikkskolen har yrkesmessig taushetsplikt.

Velkomsthefte

Når du kommer til din første kjøretime skal lærer gi deg et velkomsthefte med praktisk og nyttig informasjon. Skulle lærer av en eller annen grunn ikke gjøre dette uoppfordret ber vi deg om å spørre lærer eller kontoransatte om å få et velkomsthefte. Heftet inneholder bl.a. sikkerhetskontroll og mye annet du vil ha nytte av gjennom opplæringen. 

Telefontider

Kontorets telefonnummer er 69 14 4000. Denne telefonen er som regel kun betjent frem til 15.00. Det kan derfor være fornuftig å be om å få telefonnummeret til din lærer slik at du kan kontakte lærer direkte om det skulle være noe viktig. Vi ber allikevel om at lærerne ikke blir kontaktet etter 18.00, eller i helger såfremt det ikke er veldig viktig. Må du kontakte lærer utenom arbeidstid vennligst gjør dette ved å benytte sms.

Delbetaling av startpakker

Startpakkene kan deles i to avdrag eller annet etter avtale. Første del må betales før kjøringen påbegynnes, andre del forfaller 1 måned senere. 

Startpakke og Obligatoriske pakker. Avbrudd og tilgodehavende

Startpakker er sammensatte pakker av det du trenger av føreropplæring, de inneholder forskjellig antall timer (Noen trenger flere timer, noen mindre), men alle inkluderer all obligatorisk opplæring og gebyrer med unntak av gebyr til Statens Vegvesen. Vi gjør oppmerksom på at man kan trenge flere kjøretimer enn det pakken inneholder, og at vi derfor ikke garanterer at du som elev får førerkort uten å kjøpe ekstra timer dersom vi mener dette er nødvendig. Alt er avhengig av hvor ofte du trener og hvor fort du lærer. 
Dersom du ikke har brukt alle kjøretimene startpakken din inneholder, vil du få tilbakebetalt det du har til gode når opplæringen er fullført. Pakkerabattene gis gjennom kjøretimene, noe som tilsier at en kjøretime i praksis blir langt billigere enn ordinær pris.
Tilbakebetaling på rest av pakker skjer den 20. i påfølgende måned. Det vil i praksis si at om du får førerkort 23. august, vil du få utbetalt rest 20.september. Dette fordi regnskapsfører skal få tid til å forberede overføringen.
Hvis opplæringen overstiger pakkenes antall timer, blir resterende etterfakturert.
Pakker som avbrytes uten gjennomført opplæring og førerprøve hos oss vil ikke bli tilbakebetalt. Angrefristloven gjelder dersom du har kjøpt pakke via telefon eller online. Har du på eget initiativ hatt opphold i kjøringen på over ett år kan du ikke kreve tilbakebetaling, du kan derimot benytte innestående beløp hvis du gjenopptar opplæringen innen det har gått 2 år. Av regnskapsmessige årsaker blir tilgodehavende slettet hvis det går mer enn 3 år uten kontakt. Du kan da ikke kreve pengene tilbakebetalt eller benyttet til opplæring. En pakke er personlig og kan i utgangspunktet  ikke videreføres til annen person. Pakkerabatten bortfaller hvis du har opphold i mer enn et år siden siste kjøretime. Siste frist for å få tilbakeført penger er uansett 1 år etter siste gjennomførte kjøretime, du må selv sørge for å kontakte kontoret og gi ditt kontonummer til oss slik at vi kan overføre til deg. Prisjusteringer kan ha forekommet, innbetalt beløp vil da bli justert mot dette.
Elever som fullfører opplæringen sin hos oss vil få tilbakeført restbeløp og vil ikke bli fakturert for tilbakebetaling!
All kjøring må være betalt og registret innen førerprøven gjennomføres.

Personopplysninger

Som elev hos Mr.TraffiQ er du inneforstått med, og godtar at Mr.TraffiQ AS lagrer personopplysninger som er relevant for ditt kundeforhold elektronisk i hht gjeldende lover og regler.

Ta kontakt

Åpningstider

Kontortid: Tirsdag 13:30 - 16:00; Torsdag: 14:00 - 16:00
Telefontid: Mandag til Fredag 08:00 - 16.00

Du kan også chatte med oss ved å klikke på Messenger ikonet nede i høyre hjørne av skjermen.

Merk: Dette er kun åpningstidene til kontoret. Lærerne kjører alle dager. Kjøretimer går som avtalt med elever.
Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo