Velkommen til Mr.TraffiQ - Et smartere valg!

Velkommen til Mr.TraffiQ - Et smartere valg!

Bak trafikkskolen står det dyktige trafikklærere med mangeårig erfaring fra trafikkskolebransjen. Vår faglige leder er blant annet forfatter av faglitteratur som benyttes av studentene ved trafikklærerutdanningen. Mr.TraffiQ legger stor vekt på faglig kvalitet kombinert med artig læring. Det skal være gøy å lære å kjøre bil, men man må ikke glemme risikoen som finnes ved bilkjøring. Det er derfor iQ i Mr.TraffiQ spiller på det faktum at trass i at man synes bilkjøring og motorsport er gøy, må man allikevel alltid velge laveste mulige risiko i trafikken. IQ symboliserer derfor det fornuftige ved bilkjøringen, fart og moro har vi på banen eller der forholdene er lagt til rette for det. Det gjelder å gjøre de rette valgene! Rett og slett være litt "trafikksmart" :)

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo